ویژگی ها

فضا

پهنای باند

کنترل پنل

 ساب دامین

تعداد سایت

اکانت ایمیل

پایگاه داده

اطلاعات بیشتر

WB1

690000

ریال

500 مگابایت

2 گیگ

پلسک

2

1

10

2

WB2

1190000

ريال

1 گیگ

10 گیگ

پلسک

5

2

20

4

WB3

1890000

ريال

2 گیگ

20 گیگ

پلسک

10

5

نامحدود

6

WB4

3690000

ريال

5 گیگ

50 گیگ 

پلسک

نامحدود

10

نامحدود

8