voip

امروزه با گسترده شدن دامنه ارتباطات ، جوابگو نبودن راهکارهای سنتی و ایجاد نیازهای جدید در این حوزهاستفاده از تکنولوژی های با قابلیت گسترش پذیری و اعتماد بالا احساس می شود.متدی که بتواند تمام زمینه های ارتباطی را در یک بستر واحد با هزینه پایین تامین نماید و از طرفی قابلیت ارتقا را نیز در خود داشته باشد.

VoIP که یک تکنولوژی نوپا و جدید می باشد برای برطرف ساختن نیازهای ارتباطی جدید بوجود آمده است تا بتواند کلیه زیرساخت های موجود ارتباطی را بهینه کرده و پلی بین آنها باشد یکی از نقاط قوت این تکنولوژی عدم وابستگی آن به زیر ساخت خاص می باشد، و برروی کلیه زیر ساخت های ارتباطی قابلیت سرویس دهی را دارا می باشد و از طرف دیگر همه شیوه های ارتباطی را نیز پشتیبانی می نماید.

  • پیاه سازی بستر لازم برای VoIP
  • اجرا و کانفیگ IPTelephony
  • پیاده سازی و اجرای Call Center
  • پیاده سازی و اجرای کنفرانس صوتی و تصویری
  • ارتباط بین مراکز و سایتها
  • پیاده سازی سرویس گزارشگیری پیشرفته
  • پیاده سازی شبکه موبایل خصوصی(Private GSM)
  • و قابلیت های دیگر