Tarpitting چیست؟

Tarpitting چیست؟

Tarpitting تکنیکی است که بعضی از میل سرور ها برای مقابله با اسپمر ها استفاده میکنند.

trapitting

عملکرد این تکنیک به این صورت است که میل سرور، تعداد ورودی های از یک آی پی خاص را چک میکند، اگر این تعداد بیشتر از حد خاصی در یک زمان معین باشد (مثلا ۱۰ ایمیل در ساعت)، میل سرور این آی پی را برای یک دوره زمانی (مثلا یک روز)، بلاک میکند.

 

ارسال پاسخ به دیدگاه