ویژگی ها

صدور و تحویل آنی

تعداد دامنه10

Power Packامکان سفارش

Wordpress Toolkit

Subscription Management

Account Management

Reseller Management

اطلاعات بیشتر

Web Admin - VPS Edition

تماس بگیرید

10

Web Pro - VPS Edition

تماس بگیرید

30

Web Host - VPS Edition

تماس بگیرید

بدون محدودیت

Web Admin - Dedicated Edition

تماس بگیرید


10

Web Pro - Dedicated Edition

تماس بگیرید

30

Web Host - Dedicated Edition

تماس بگیرید


نامحدود