آشنایی با پروتکل های ایمیل

آشنایی با پروتکل های ایمیل

SMTP,POP3,IMAP از پروتکل های TCP/IP هستند که برای استفاده از سرویس ایمیل استفاده میشود.اگر شما قصد راه اندازی یک میل سرور را دارید باید با این پروتکل ها آشنایی داشته باشید. هر یک از این پروتکل ها مجموعه ای از فرمان ها بین میل سرور و کلاینت ها میباشد.

SMTP

سرواژه عبارت Simple Mail Transfer Protocol (پروتکل انتقال میل ساده) میباشد. این پروتکل برای انتقال ایمیل از یک نرم افزار کلاینت ایمیل مانند آوت لوک به سرور ایمیل استفاده میشود. همچنین از این پروتکل در هنگام تحویل ایمیل از یک میل سرور به میل سرور دیگر استفاده میشود. این پروتکل از پورت ۲۵ استفاده میکند.

POP3

سرواژه Post Office Protocol میباشد. این پروتکل به یک نرم افزار کلاینت ایمیل اجازه میدهد که یک ایمیل را از سرور دانلود کند. این پروتکل بسیار ساده بوده و امکانات و تنظیمات زیادی را در اختیار قرار نمیدهد. به طور پیشفرض این پروتکل فرض را بر این میگذارد که باید کل ایمیل ها را از سرور دانلود کند، سپس آنها را پاک کند و سپس اتصال خود را از سرور قطع کند. این پروتکل از پورت ۱۱۰ استفاده میکند.

IMAP

سرواژه Internet Message Access Protocol میباشد. این پروتکل بسیاری از امکانات POP3 را دارد. علاوه بر این با استفاده از این پروتکل، نرم افزار کلاینت ایمیل میتواند ایمیل ها را از میل سرور دانلود کند. همچنین این پروتکل امکاناتی مازادی بر POP3 دارد. این پروتکل برای این طراحی شده است که به کاربران اجازه دهد تا ایمیل های خود را روی سرور نگه دارند(بعد از دانلود). IMAP به نسبت POP3 به دیسک و سی پی یوی بیشتری نیاز دارد.(به دلیل نگه داشتن ایمیل ها روی سرور). پورت پیش فرض این پروتکل ۱۴۳ میباشد.

ارسال پاسخ به دیدگاه