تفاوت بین انواع بکآپ

تفاوت بین انواع بکآپ

توضیحات انواع بک آپ:

Normal Backups

در این روش تمام فایل ها و فولدر های انتخابی بک آپ گیری می شوند و archive attribute آنها پاک می شود.
Normal Backups(یا بک آپ ساده) از archive attribute برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه فایل ها و فولدرهایی بک آپ گیری شوند استفاده نمی کند،تمام آیتم های انتخابی بک آپ گرفته می شوند و archive attribute آنها پاک می شود . هر استراتژی بک آپ گیری با این روش شروع می شود زیرا ما باید در ابتدا تمام فایل ها را داشته باشیم.
اگر چه Normal backup به خاطر تولید بک آپ کامل از تمام داده ها ، کارامدترین نوع بک آپ گیری به حساب می آید، اما بیشترین فضا و زمان را در بین انواع دیگر بک آپ ها مصرف می کند. فراموش نکنید که نرمال بک آپ صفت بایگانی(A) کلیه فایلها را پاک می کند.
backup گیری یکی از روش های نگه داری سرور در بهترین و پایدارترین حالت است و داده های شما را در برابر بروز خرابی و مشکلاتی از این قبیل ایمن می کند .شاید با انواع بک آپ گیری و استراتژی های آن (چه در ویندوز xp یا چه در server ) آشنا نباشید اما بک آپ گیری انواع مختلفی دارد که به توضیح آنها می پردازیم .

Incremental backup

سریع ترین و کم حجم ترین نوع بک آپ گیری می باشد ، اگر چه این نوع ،بهره وری کمی در restore کردن دارد زیرا شما باید اول بک آپ نرمال را restore کنید و بعد بک آپ افزایشی را رستور کنید (به ترتیب ساخته شدن )

Differential Backups

فایل هایی که archive attribute آنها ست شده است انتخاب می شوند . archive attribue پاک نمی شود .
differential backup (یا بک آپ تفاضلی) از صفت تغییر استفاده می کند و فقط فایلهایی را شامل می شود که از آخرین بک آپ نرمال یا Incremental ساخته شده یا تغییر داده شده اند. differential backup صفت تغییر را پاک نمی کند .بنابریاین اگر شما ۲ روز پشت سر هم بک آپ تفاضلی بگیرید ، بک آپ دوم شامل تمام فایل هایی که در بک آپ اول differential گرفته شده است می شود بعلاوه ی هر فایلی که جدید تغییر داده شده یا ساخته شده است در روز دوم .
نتیجه این می شود که differential backup در مقایسه با incremental backup به فضا و زمان بیشتر نیاز دارد ، اما به نسبت نرمال بک آپ، خیلی کوچک تر است.
Differential backup به مقدار قابل توجهی از incremental backup در هنگام restore کارامد تر است.اگر چه برای restoreکردن کامل سیستم ، ما باید اول نرمال بک آپ و بعد آخرین بک آپ differential را برگردانیم .

Copy Backups

تمام فایل ها و فولدرهای انتخابی بک آپ گیری می شوند .کپی بک آپ از archive attribue هیچ استفاده ای نمی کند ؛ یعنی نه تغییر میدهد نه فایل ها را براساس آن انتخاب می کند .Copy backup برای بک آپ گیری زمان بندی شده (scheduled backups) مورد استفاده قرار گرفته نمی شود . این نوع بک آپ گیری برای انتقال داده بین سیستم ها یا ساختن یک بایگانی copy شده از تمام داده ها بسیار مفید می باشد .

Daily Backups

تمام فایل ها و فولدرهایی که در طول روز تغییر کرده اند براساس تاریخ تغییر فایل بک آپ گرفته می شوند.همچنین از archive attribue هیچ استفاده ای نمی شود .اگر شما می خواهید از تمام فایل ها و فولدرهایی که در طول روز تغییر کرده اند بک آپ بگیرید بدون تأثیر در schedule بک آپ گیری خود، از Daily Backup استفاده کنید .

ترکیب روش های بک آپ گیری:

اگرچه نرمال بک آپ گرفتن هر شب ،سرور شما رو در برابر system failure و از دست دادن اطلاعات کاملا مطمئن می کند ، اما بک آپ نرمال همانطور که گفته شد زمان زیادی را برای ساخته شدن تلف می کند ، ممکن است تمام شب به طول بینجامد. همچنین فضای زیادی را نیز اشغال خواهد کرد که نیازمند هزینه بیشتر می باشد .برای اینکه یک استرتژی بهینه برای بک آپ گیری ایجاد کنیم باید دو شاخص زمان و حجم را در بک آپ گیری فایل های خودمان بررسی کنیم .اینکه ما چقدر فضا می توانیم به بک آپ های روزانه تخصیص دهیم و یا اینکه چقدر زمان رستور کردن بک آپ در هنگام بروز خرابی برای ما مهم است از نکاتی است که ما باید مورد توجه قرار دهیم .

ترکیب بک آپ نرمال و differential :

فرض می کنیم ما در روز جمعه بک آپ نرمال می گیریم و از شنبه تا پنج شنبه بک آپ دیفرنشیال گرفته می شود .بک آپ دیفرنشیال archive attribue را پاک نمی کند ، این بدان معنی است که هر بک آپ روزانه شامل تمام تغییرات از روز جمعه می باشد .در موقع بروز خرابی ما فقط احتیاج داریم بک آپ نرمال روز جمعه و آخرین بک آپ دیفرنشایل را برگردانیم . این استراتژی زمان زیادی را برای بک آپ گیری صرف می کند به خصوص اگر تغییر داده های ما زیاد باشد. اما بسیار آسان و سریع برگردانده می شود و ما می توانیم در صورت بروزsystem failure در زمان کمی داده ها را به آخرین حالت برگردانیم .

ترکیب بک آپ نرمال و incremental :

فرض می کنیم در روز جمعه بک آپ نرمال گرفته می شود و از شنبه تا پنج شنبه بک آپ اینکریمنتال گرفته می شود .بک آپ اینکریمنتال archive attribute را پاک می کند ، این بدان معنی است که هر بک آپ روزانه فقط شامل داده هایی است که از بک آپ قبلی تا به امروز تغییر داده شده اند .اگر در روز چهارشنبه خرابی در داده های ما صورت بگیرد ، ما باید بک آپ نرمال در روز جمعه قبل و تمام بک آپ های incremental از روز شنبه تا چهارشنبه را برگردانیم . این استراتژی زمان کمی را صرف بک آپ گیری می کند اما وقت زیادی باید صرف restore کردن کنیم .

در روش Backup گیری افزایشی فقط از اطلاعاتی Backup می گیرند که از آخرین بار Backup گیری تا کنون تغییر کرده است. منظور از Backup کامل ،Backup گیری از کلیه ی اطلاعت موجود در یک کامپیوتر است.مزیت این کار در این است که از کل دیسک سخت Backup گرفته می شود ولی این عیب را هم دارد که در صورتبکه اطلاعات زیاد باشد زمان طولانی را باید صرف نمایید. Backup افزودنی یعنی این که مثلا شما هفته ای یک بار کل دیسک سخت را Backup گیری می کنید اما هر شب فقط فایل هایی که جدیدا ایجاد شده اند یا فایل هایی که تغییر یافته اند را Backup گیری می کنید و با اینکار در زمان صرفه جویی می کنید.

نوع پشتیبان تعریف مزایا معایب

پشتیبان کامل

Full Backup

A complete backup of everything you want to backup. Restoration is fast, since you only need one set of backup data. The backing up process is slow.
High storage requirements.

پشتیبان اختلافی

Differential Backup

The backup software looks at which files have changed since you last did a full backup. Then creates copies of all the files that are different from the ones in the full backup.If you do a differential backup more than once, it will copy all the files, or parts of files that have changed since the last full backup, even if you already have identical copies of those files in a previous differential backup.For restoring all the data, you will only need the the last full backup, and the last differential backup. Faster to create than a full backup.Restoration is faster than using incremental backup.Not as much storage needed as in a full backup. Restoration is slower than using a full backup.Creating a differential backup is slower than creating an incremental backup.

پشتیبان افزایشی

Incremental Backup

The backup software creates copies of all the files, or parts of files that have changed since previous backups of any type (full, differential or incremental).For example if you did a full backup on Sunday. An incremental backup made on Monday, would only contain files changed since Sunday, and an incremental backup on Tuesday, would only contain files changed since Monday, and so on. This method is the fastest when creating a backup.The least storage space is needed. Restoring from incremental backups is the slowest because it may require several sets of data to fully restore all the data. For example if you had a full backup and six incremental backups. To restore the data would require you to process the full backup and all six incremental backups.

ارسال پاسخ به دیدگاه